ELWEKO
Kondej, Weiszewski

87-100 Toruń, ul. Okrężna 3-13
 tel. (0 56) 622 39 29
fax (0 56) 622 39 29


  Oferujemy kompleksowe projektowanie i wykonawstwo sieci napowietrznych wysokiego napięcia, sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia.
  Oświetlenia zewnętrznego, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, rozdzielni elektroenergetycznych.
  Lliniii światłowodowych napowietrznych i kablowych oraz innych obiektów energetycznych.

 


© olgraf 2005 ELWEKO  l  Kondej  l  Weiszewski