ELWEKO - Kondej, Weiszewski

87-100 Toruń, ul. okrężna 3-13
 tel. (0 56) 622 39 29
fax (0 56) 622 39 29

LINIE KABLOWE

Nazwa zamówienia, miejsce realizacji, nazwa i adres zamawiającego

Rodzaj i zakres zamówienia (robót)*

Czas realizacji

początek

koniec

Montaż stacji transforma-
torowej i linii kablowych Samindruk “Drukarnia” 

“Saminduk” sp. z o.o. ul. Sikorskiego 37  87-300 Brodnica


- Linie kablowe 15kV
  XRUHAKXS 1x120mm 
  2 km.0,030
- Przełożenie kabla 

styczeń 2000

luty 
2000

Wyposażenie stacji transformatorowej 
murowanej 2 komorowej z kablami n.n. 
Toruń ul. Szczytna 9

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa n.n. 
   YAKY   4x240mm2  
   dł.0,086km 

styczeń 2000

luty
2000

Zasilanie działek budowlanych
Silno gm. Obrowo 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa n.n.
  YAKY 4x120mm2 
  dł. 0,620 km 

marzec 2000

kwiecień 2000

Wymiana kabla 15kV ST “Zakłady Metalowe” 
ST “Fabryka Cukierków” Włocławek. 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  HAKnFtA 3x120mm2 
  dł. 0,652km 

kwiecień 2000

czerwiec 2000

Budowa stacji MBST 20/630 wraz z liniami kablowymi 15kV i n.n. 
Toruń ulica Letnia o/m Podgórz 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linie kablowe 15kV
  HAKnFtA 3x120mm2 
  dł. 0,424km
- Linie kablowe n.n. 
  YAKY 4x240mm2 
  dł. 0,335km wraz ze
  złączami kablowym

czerwiec 2000

lipiec
2000

Przebudowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania domków jednorodzinnych 
Mała Nieszawka 27 gm. Wielka Nieszawka 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 1x70mm2 
  dł. 0,600km
- Linia kablowa n.n.
  YAKY4x120mm2 
  dł. 0,475km
  YAKY4x240mm2 
  dł. 0,198km 
  YAKY4x35mm2 
  dł. 0,067km wraz ze
  złączami kablowymi 

wrzesień 2000 

październik 2000 

Budowa stacji transformatorowej 
MBST 20/630 “Sadowa I” 
wraz z liniami kablowymi 15kV i n.n. 
Toruń, 
Wrzosy-Leśna Polana. 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  HAKnFtA 3x240 mm2 
  dł. 0,380 km 
  XRUHAKXS 1x240mm2 
  dł. 0,045 km
- Linie kablowe n.n.
  YAKY 4x240mm2 
  dł. 0,830 km wraz ze
  złączami kablowymi

październik  2000

listopad 2000

Budowa stacji transformatorowej 
MBST 20/630, 
linii kablowej 15kV i n.n.
dla zasilania budynków mieszkalnych
Grębocin Przyłubie 2 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 
  1x120mm2 
  dł.0,105 km
- Linie kablowe n.n. 
  YAKY 4x240mm2 
  dł.0,620 km  

styczeń 2001

marzec 2001

Budowa stacji transformatorowej 
STSu 20/250, 
linie kablowe 15kV i n.n. 
Grzywna gm. Chełmża 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 
  1x120mm2 
  dł. 0,030km 
  HAKnFtA 3x120mm2
  dł.1,035km
- Linie kablowe n.n. 
  YAKY 4x240mm2
  dł.0,759km
  YAKY5x10mm2
  dł.0,040km 
  wraz ze 
  złączami kablowymi  

marzec 2001

kwiecień 2001

Zasilanie działek budowlanych
Złotoria gm. Lubicz 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa n.n.
  YAKY 4x120mm2 
  dł. 0,335 km
  YAKY4x120mm2
  dł. 0,201 km
 wraz ze
  złączami kablowymi

maj
2001

maj
 
2001

Budowa stacji
transformatorowej 
MBST 20/630
“Brzoskwiniowa I” 
wraz z sieciami elektroenergetycznymi 15kV i n.n. 
Toruń O/M Wrzosy.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  XRUHAKXS 1x240mm2 
  dł. 0,230 km
- Linie kablowe n.n. 
  YAKY 4x240mm2
  dł. 1,237 km
  YAKY4x120mm2
  dł. 1,143 km
  YAKY 5x10mm2
  dł. 0,661 km wraz ze
  złączami kablowymi

sierpień 2001 

wrzesień 2001 

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 
linii kablowej 15kV i n.n.
wraz ze złączami energetycznymi.
Toruń, ul. Działowa. 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 1x70mm2 
  dł. 0,621 km
- Linia kablowa n.n.
  YAKY 4x240mm2 
  dł.0,180 km  

grudzień 2001

grudzień 2001

Budowa stacji
transformatorowej
15/0,4kV,
linii kablowych 15kV 
i n.n. 
w m. Łubianka  

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 1x70mm2 
  dł.0,119 km
- Linia kablowa n.n. 
  YAKY 4x120mm2 
  dł.0,306 km 

czerwiec 2002 

czerwiec 2002 

Budowa 
linii kablowych n.n.
Toruń ul.Rabiańska 3 i 10

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa n.n. 
  YAKY 4x240mm2 
  dł.0,470 km  

wrzesień 2002

październik 2002 

Wymiana kabla 15kV ST 
Astra ST Transbud
w Toruniu

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Wymiana kabla
 
3xXRUHAKXS 
  1x120mm2 

  dł. 0,652km 

kwiecień 2003

maj
2003

Zasilanie działek budowlanych
Krobia gm. Lubicz

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  dł. 0,350 km
- Linia kablowa n.n.
  YAKY 4x120mm2 
  dł. 0,326 km 

kwiecień 2003

maj
 2003

Zasilanie budynku hotelu
Merkury-Helis 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa nn
  dł. 0,168 km

czerwiec 2003

lipiec
2003

Zasilanie działek budowlanych
Wielka Nieszawka

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  dł. 0,582 km
- Linia kablowa n.n.
  YAKY 4x120mm2 
  dł. 0,320 km 

wrzesień 2003

wrzesień 2003

Wymiana kabla 15kV ST Słoneczna-ST Kąkolowa
Toruń 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 
  1x120mm2
 
  dł. 0,380 km 

maj
2004

czerwiec 2004

Wymiana kabla 15kV ST GPZ Toruń-Wschód
Wata 2 w Toruniu 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia kablowa 15kV
  3xXRUHAKXS 
  1x120mm2
 
  dł. 1,010 km

kwiecień 2005

kwiecień 2005

Rozwiązanie kolizji
z kablami 15 kV
Centrum Handlowo-Usługowe
Galeria COPERNICUS 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

Kabel 15kV
3xXRUHAKXS 
1x120mm2
 
 

maj
2005

maj
2005

Linia kablowa 15kV
dla zasilania
"Cinema Citi"
w Toruniu

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

Kabel 15kV
3xXRUHAKXS 
1x120mm2
 
 
dł. 0,295 km 

czerwiec 2005

czerwiec 2005

Wyprowadzenie linii 15kV Toruń Bielawy 
kier. Obrowo
3x AALXS 1x35m2

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

Kabel 15kV
3xXRUHAKXS 
1x120mm2
 
 
dł. 0,727 km 

sierpień 2005

sierpień 2005

 
 

 

© olgraf 2005 ELWEKO  l  Kondej  l  Weiszewski