ELWEKO - Kondej, Weiszewski

87-100 Toruń, ul. okrężna 3-13
 tel. (0 56) 622 39 29
fax (0 56) 622 39 29

LINIE NAPOWIETRZNE

Nazwa zamówienia, miejsce realizacji, nazwa i adres zamawiającego

Rodzaj i zakres zamówienia (robót)*

Czas realizacji

początek

koniec

Zasilanie działek budowlanych
Silno gm. Obrowo 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.
ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń

- Linie napowietrzne 15kV
  dł. 0,353 km

marzec 2000

kwiecień 2000

Budowa stacji transformatorowej 
MBST 20/630 “Sadowa I” 
wraz z liniami kablowymi 15kV i n.n. 
Toruń, 
Wrzosy-Leśna Polana. 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Przebudowa linii
  napowietrznej 15kV 
  i n.n. 

październik  2000

listopad 2000

Budowa stacji
transformatorowej 
MBST 20/630
“Brzoskwiniowa I” 
wraz z sieciami elektroenergetycznymi 15kV i n.n. 
Toruń O/M Wrzosy.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Przebudowa linii
  napowietrznej 15kV 
  i n.n.

sierpień 2001 

wrzesień 2001 

Budowa stacji
transformatorowej 15/0,4kV,
linii napowietrznej 15kV i n.n. wraz ze złączami energetycznymi
Mierzynek gm. Lubicz 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

- Linia napowietrzna 15kV
  dł. 0,297 km
- Linia napowietrzna n.n.
  dł. 1,364 km

marzec 2002 

marzec 2002 

Przebudowa linii 15kV
Toriń, ul. Przelot 39
 

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

ul. Gen. Bema 128

87-100 Toruń

Przebudowa linii
napowietrznej 15kV
dł. 0,439 km 

grudzień 2003

grudzień 2003

 
 

 

© olgraf 2005 ELWEKO  l  Kondej  l  Weiszewski