ELWEKO - Kondej, Weiszewski

87-100 Toruń, ul. okrężna 3-13
 tel. (0 56) 622 39 29
fax (0 56) 622 39 29


   Dotychczasowe doświadczenie oraz posiadany sprzęt umożliwia nam budowę, remont bądź modernizację:
- instalacji elektrycznych budownictwa mieszkaniowego
- instalacji elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej,
   banków, szkół, hal sportowych, supermarketów, pływalni i obiektów służby zdrowia,
- zasilania elektroenergetycznego, instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki 
  oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, budowli hydrotechnicznych oraz 
- linii kablowych wszelkiego typu,
- stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych,
- linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia,
- oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg,
- nowoczesnych systemów sygnalizacji ulicznych,
- instalacji odgromowych.

 

© olgraf 2005 ELWEKO  l  Kondej  l  Weiszewski