ELWEKO - Kondej, Weiszewski

87-100 Toruń, ul. okrężna 3-13
 tel. (0 56) 622 39 29
fax (0 56) 622 39 29

OŚWIETLENIE ULICZNE

Nazwa zamówienia, miejsce realizacji, nazwa i adres zamawiającego

Rodzaj i zakres zamówienia (robót)*

Czas realizacji

początek

koniec

Oświetlenie autostrady TAPP 

“GPRD” o/Toruń

- linie kablowe nn
  dł. 7,253 km
- słupy oświetleniowe
  107 szt
- Oprawy SGS "Simens"
  150 szt
 

luty
1997

kwiecień 
1998

Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z drogą krajową Nr 552 w m. Łysomice

“GDDKiA o/Bydgoszcz

- słupy oświetleniowe
  38 szt
- Oprawy oświetleniowe
  46 szt
 

luty
1998

marzec 
1998

Oświetlenie ul. Lubickiej od Bulwaru Filadelfijskiego do ul. Wschodniej

UM Toruń

- słupy oświetleniowe
  72 szt
- Oprawy oświetleniowe
  144 szt
 

listopad
1999

grudzień 
1999

Konserwacja oświetlenia na TAPP na odcinku Od Lubicza do Czerniewic

“GDDKiA o/Bydgoszcz

- 12,2 km
 

styczeń
2000

grudzień 
2001

Konserwacja oświetlenia na TAPP na odcinku Od Lubicza do Czerniewic

“GDDKiA o/Bydgoszcz

- 12,2 km
 

kwiecień
2004

w realizacji

 
 
 

 

© olgraf 2005 ELWEKO  l  Kondej  l  Weiszewski